Ovaj pregled je jedan od najopsežnijih kliničkih pregleda pacijenta i on uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd.

Internističkim pregledom specijalista internist temeljem anamneze detaljnog kliničkog pregleda, EKG-a, UZV pregleda / po potrebi/, mjerenjem tlaka, pulsa, oksigenacije i dodatnih dijagnostičkih pretraga postavlja točnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju, po potrebi upućuje pacijente na daljnu obradu.

Prilikom sistematskog pregleda internist izrađuje zaključno mišljenje i daje preporuke.

Za sve upite i info. kontaktirajte nas na 042 302 904 ili info@poliklinikaVivaderm.hr