Naziv subjekta: Poliklinika za dermatologiju i venerologiju, internu medicinu,
ginekologiju i opstetriciju, opću kirurgiju te neurologiju VIVA-DERM
Skraćeni naziv subjekta: Poliklinika VIVA-DERM
Sjedište: Vinka Međerala 4a, 42000 Varaždin
OIB: 33189788848
IBAN: HR1024020061100816764
SWIFT: ESBCHR22
Poslovna banka:  Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Ravnatelj i osnivač ustanove: Sanja Petek Modrić
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070122979.