Poslijednjih godina estetska kirugija doživljava svoju ekspanziju: najdinamičnija je i najzahtjevnija grana kirurgije. Ona zahtijeva stručni, znanstveni i umjetnički pristup svakom pojedinom klijentu.

Korektivni zahvati i tretmani postaju uobičajeni način individualne brige o sebi i odraz težnje suvremenog čovjeka da udovolji zahtjevima života i posla. Osjećaj zadovoljstva samim sobom i svojim izgledom, preduvjet je za duševno zdravlje i samopouzdanje.

Bilo koji estetski problem nastojat ćemo riješiti savjetom i nekom od tehnika i materijala kojima raspolažemo.

Kontaktirate nas na 042 302 904 ili na info@poliklinikaVivaderm.hr