Madeži (lat. nevusi ) mogu se pojaviti bilo gdje na koži, obično do dvadesete godine života (neki i kasnije) i najčešće su svijetlo do tamno smeđe boje. Smeđa boja potječe od stanica zvanih melanociti, koji proizvode pigment melanin. Svatko od nas ih ima, nekad 40, pa i više.

Dok su ih ranije smatrali znakom ljepote, danas nam privlače pažnju zbog porasta broja „podivljalih“ madeža- malignih melanoma.
Svaki madež ima svoj razvojni ciklus koji može trajati i do pedeset godina.Tijekom ciklusa madeži se mogu mijenjati- neki mogu postepeno nestati, a drugi potamniti ili se povečati – osobito tijekom puberteta i trudnoće.

Unatoč velikom napretku medicinskih znanosti, ne može se sa sigurnošću utvrditi koji će se madež zloćudno promijeniti. Vrlo su opasne mikrotraume koje se stalno ponavljaju.
Osim njih, uvjete za kasniji razvoj zloćudnih tumora na koži stvaraju solarij i ljetno pretjerano izlaganje suncu, jer ozonske rupe pojačavaju snagu ultraljubičastog zračenja sunca na Zemljinoj površini.
Najvažnije je da se svaki odstranjeni madež pošalje na pato-histološku analizu u cilju postavljanja prave dijagnoze.
Ovisno o dobivenim nalazima, liječenje se može nastaviti proširenim operativnim zahvatom ili terapijom lijekovima, a u najboljem slučaju liječenje se završava prethodno učinjenim zahvatom.

Kontaktirate nas na 042 302 904 ili na info@poliklinikaVivaderm.hr