Kirurgija (od grčkog: χειρουργική, i latinskog: chirurgiae, što znači “rad rukom”)

je grana medicine koja koristi ručne i instrumentalne operativne tehnike na pacijentima da bi istražila i/ili tretirala patološka stanja kao što su bolesti ili ozljede, a u svrhu poboljšanja tjelesnih funkcija ili vanjskog izgleda.

Pregled specijaliste opće kirurgije uključuje razgovor sa pacijentom, klinički pregled, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju, uputstva o daljnjim dijagnostičkim postupcima te operativnim zahvatima ovisno o prirodi problema.

Za sve upite i info. kontaktirajte nas na 042 302 904 ili info@poliklinikaVivaderm.hr