Već tijekom pregleda uzimaju se strugotine kože, vlasišta ili noktiju koje se pripremaju specijalnom tehnikom i promatraju pod mikroskopom, u svrhu postavljanja pravilne dijagnoze.

U slučaju potrebe, tako uzeti materijal se dodatno šalje i u mikrobiološki laboratorij na kultivaciju.

kontaktirajte nas na 042 302 904 ili info@poliklinikaVivaderm.hr