U svrhu uklanjanja pigmentiranih madeža te drugih dobroćudnih ili zloćudnih promjena kože, primjenjuje se postupak ekscizije tj. odstranjivanje promjene (npr. madeža) u cijelosti.

Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, a odstranjeno tkivo šalje se na patohistološku (PHD) analizu.

Ona daje konačan odgovor o kakvoj promijeni je riječ, da li je u cijelosti odstranjena odnosno da li je potrebno dodatno liječenje. Većina ljudi zamišlja madež kao tamnu, smeđu promjenu na koži, ali madeži mogu izgledom biti raznovrsni. Madeži se mogu pojaviti bilo gdje na koži, pojedinačno ili grupirano. Obično su smeđe boje i različitog oblika. Smeđa boja madeža potječe od melanina, pigmenta kojeg stvaraju posebne stanice u koži. Većina madeža pojavljuje se do 20. godine života, iako neki nastaju tek u starijoj životnoj dobi. Izlaganje ultraljubičastom zračenju povećava broj madeža i potiče njihovo tamnjenje. Druge kožne promjene mogu još biti bradavice, ateromi ili lipomi.

kontaktirajte nas na 042 302 904 ili info@poliklinikaVivaderm.hr